Weg(re)constructies

De Van Raaijen Groep is gespecialiseerd in alle vormen van infrastructuur. Ook voor werkzaamheden die specifieke vakkennis vragen, zoals de aanleg van bushaltes en rotondes, kunt u bij ons terecht.
Daarbij staat centraal de weg- of spoorgebruiker zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. Daarom ook dat veel (re)constructies steeds vaker ’s nachts plaatsvinden.

Van Raaijen is multi-inzetbaar!

WOONWIJK

Van Raaijen is intensief betrokken bij de renovatie van oude woonwijken. Bestaande inrichtingen worden herzien en krijgen een facelift met bijvoorbeeld ander bestratingsmateriaal op wegen, fietspaden en trottoirs. Gelijktijdig is er ook aandacht voor het riool. Oude riolen en huisaansluitingen worden vernieuwd waarbij het regenwater vaak wordt ontkoppeld zodat het niet meer het riool in loopt. Schoon water blijft zo in de woonomgeving. Gelijktijdig met al deze grootse projecten is er ook overleg over de eventuele aanplant van nieuwe bomen en de aanleg van nieuwe openbare verlichting. Speerpunt bij alle activiteiten is om de ongemakken voor de bewoners tot een minimum te beperken; zowel wat betreft bereikbaarheid en parkeren als eventuele geluidsoverlast. 1-woonwijk

BEDRIJVENTERREIN

Bedrijventerreinen hebben hun specifieke aandachtspunten. Zwaar transport en intensief gebruik vragen om een gedegen verharding in de vorm van betonplaten, extra dikke betonstraatstenen of asfalt. Uiteraard met een solide kantopsluiting. Ook afwatering en een efficiënte indeling voor laden, lossen en parkeren vragen om aandacht. Net als de entree richting het bedrijfspand, uiteindelijk toch het visitekaartje van het bedrijf. Daarnaast is ontspanning tijdens het werk van wezenlijk belang. 2-bedrijventerrein Een uitgekiend ontwerp van een eventuele bedrijfstuin kan een aangename rustgevende buitenruimte opleveren. Een klein terras doet daarbij dienst als kantine en het gazon is de vergaderruimte. Zo wordt een bedrijfstuin een buitenruimte waarin het personeel energie kan opdoen. 3-bedrijventerrein

VERKEERSDREMPELS

Verkeersdrempels zorgen voor extra veiligheid, voor minder doden en gewonden in het verkeer. Vooral in woonerven en kinderrijke woonwijken zijn die drempels daarom onmisbaar. Een goede zichtbaarheid van verkeersdrempels is essentieel. Op die manier wordt de verkeersdeelnemer tijdig gewaarschuwd snelheid te minderen. 4-verkeersdrempels

BUSHALTES

Een bushalte is meer dan een plaats waar de bus stopt. Aanlooproutes ernaartoe moeten hindernisvrij zijn voor ouderen, mindervaliden en slechtzienden. Denk daarbij aan geleidelijnen die de te bewandelen route duidelijk maken en het opvangen van hoogteverschillen zodat makkelijk in en uit de bus is te stappen. Verder zorgen deugdelijke arbri’s voor beschutting, bankjes voor comfort en fietsstandaards en afvalbaken voor netheid.

ROTONDES

Veel kruisende wegen in Nederland veranderen in rotondes. De grootste voordelen daarvan zijn de betere doorstroming van het verkeer en het afnemende aantal ongevallen. Bij voorkeur gebeurt de uitvoering van rotondes buiten de verkeersstroom om. Door een kleine omleiding ondervindt die verkeersstroom dan minimale hinder en verlopen de werkzaamheden zo veilig mogelijk.

DETAILS

Elk terrein kent zijn specifieke details. Op het stationsplein bijvoorbeeld leiden blindengeleidetegels slechtzienden naar het perron en staan er robuuste banken voor de vele reizigers. In openbare ruimtes is ruimte voor zowel kunstzinnige als praktische fietsenstallingen en stadsmeubilair dat niet alleen mooi is om naar te kijken maar ook lekker is om in te zitten. En in straten en wegen verduidelijken pijlen – soms geverfd en soms in de vorm van lichtgekleurde straatstenen – de te volgen route.

RAIL-INFRASTRUCTUUR

Een bijzonder specialisme in het werk van Van Raaijen Infrastructuur is het werk in de spooromgeving. Van de rails en de bielzen blijven we af, maar we verzorgen bijvoorbeeld wel de aanleg van perrons en parkeerplaatsen. Ook het grondwerk, de (prefab) betonconstructies, de riolering en eventuele drainage behoren tot onze werkzaamheden. Snelheid en efficiency maar uiteraard ook veiligheid staan daarbij centraal. Niet voor niets zijn wij in het bezit van VCA ** + BTR, hét certificaat voor railinfrabedrijven.

Van Raaijen is specialist op alle gebied van infrastructuur. Heeft u specifieke vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vul het meer informatie formulier in of neem contact met ons op: 036 5470369.