Referentieprojecten

Referentieprojecten

Van Raaijen Infra heeft door de jaren heen al vele projecten afgerond. Met trots laten we er hier enkele van zien. Het is een samenvatting maar wel een die een volledig beeld geeft van onze uiteenlopende kwaliteiten.

HERINRICHTING TERREIN ROND DE ENGELANDTOREN

Opdrachtgever: Hemubo Bouw bv
Locatie: Haarlem
Werkzaamheden: gefaseerd herinrichten van terrein rondom flatgebouw

 • grondwerk
 • verharding
 • beplanting
 • verlichting
 • straatmeubilair

Engelandtoren na

RECONSTRUCTIE STATIONSPLEIN

Opdrachtgever: B&W Gemeente Weesp
Locatie: Weesp
Werkzaamheden: gefaseerd reconstrueren van het stationsplein

 • verhardingen openbare ruimte
 • straatmeubilair
 • beplanting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_DSC6766 _DSC6797

Herinrichting Aetsveldselaan e.o. Gemeente Weesp

Project: nieuwe bestrating en inrichting van een 30 km/uur zone
Opdrachtgever: B&W Gemeente Weesp

Het project is in 4 fasen uitgevoerd om overlast omwonenden ed te beperken.

 

Complete infrastructuur Ziekenhuis Amstelland

Project: gefaseerd uitvoeren complete infrastructuur na nieuw-/verbouw Ziekenhuis Amstelland
Locatie: Amstelveen

Werkzaamheden o.a.:

 • aan- en afvoer wegen
 • parkeergelegenheid
 • slagbomen
 • nieuw straatwerk t.p.v. hoofdentree
 • nieuwe inrit en taxiparkeerplaatsen
 • taxi-/busvervoerplaatsen
 • nieuwe inrit parkeerterrein voorzijde ziekenhuis
 • nieuwe uitrit en verbetering parkeerplaats huidige inrit P1
 • bewegwijzering
 • cameratoezicht
 • straatmeubilair
 • milieuplein

Van Raaijen Infra - zkhs Amstelland - 1e fase terreininrichting

Van Raaijen Infra - zkhs Amstelland - 2e fase terreininrichting- IMG_0007

Herinrichting Zeeweg Muiderberg

Project: volledige herinrichting waaronder vervangen grijze asfalt door roodbruine klinkers
Opdrachtgevers: B&W Gemeente Muiden en Stichting Strandrecreatie Muiderberg

Van Raaijen Infra - Gemeente Muiden - heirnrichting Zeeweg_IMG_0001

Terreininrichting Albert Heijn Almere Haven

Project: grondwerk, (infiltratie-)riool,  4500 m²  verharding en terreininrichting zoals fietsenrekken en lichtmasten
Opdrachtgever: Bun Projectontwikkeling

(op het filmpje (rechts) een korte impressie van het grondwerk en de start met het infiltratieriool)

Van Raaijen Infra - AH Almere - terreininrichting - P1020619

Stations Nijmegen-Dukenburg

Project: afsluiten en deels opschonen hellingbanen, vervangen trapelementen, partieel herstel perronverharding
Opdrachtgever: NS Stations bv

IMG_2002

Inrichting Nicolaas Tulplaan eo Gemeente Amstelveen

Project: aanleg Nicolaas Tulplaan eo
Opdrachtgever: B&W Gemeente Amstelveen
Werkzaamheden o.a.:

 • verwijderen en aanbrengen elementenverhardingen
 • verwijderen en aanbrengen kantopsluitingen
 • uitvoeren grondwerkzaamheden
 • uitvoeren rioolwerkzaamheden
 • verwijderen en aanbrengen kolkafvoerleidingen
 • verwijderen en aanbrengen beschoeiing

Van Raaijen Infra - Gemeente Amstelveen - Nicolaas Tulplaan eo_P1040098

Nieuwstad – aanpassing 40 parkeerplaatsen

Project: verbreden en herinrichten parkeervakken (gracht- en winkelzijde) en voorzien van duidelijke parkeervakaanduiding
Opdractgever: B&W Gemeente Weesp
Locatie: Nieuwstad, tussen Breedstraat en Binnenveer

 

VanRaaijenInfra-Weesp_aanpassen-parkeervakken-Nieuwstad2

Gemeente Amstelveen – fietspaaltjes

Project: div. aanpassingen fietspaaltjes op 234 locaties binnen Gemeente Amstelveen en 80 locaties Gemeente Aalsmeer
Opdrachtgever: B&W Gemeente Amstelveen en B&W Gemeente Aalsmeer
Werkzaamheden o.a.:

 • verwijderen beton- en afzetpaaltjes
 • (her-)plaatsen van afzetpaaltjes
 • aanbrengen inleidende markeringen
 • gaten in tegelverharding en asfalt herstellen
 • diverse aanpassingen in straatwerk en bermen

Van Raaijen Infra - Gemeente Amstelveen - project fietspaaltjes_IMG_3624

Werkzaamheden t.b.v. renovatie woningen Amsterdam

Project: renovatie 169 woningen Bierens de Haan buurt
Opdrachtgever: Hemubo Bouw BV
Werkzaamheden o.a.:

 • opbreken openbaar groen, voor- en achtertuinen
 • aanbrengen verharding openbaar gebied, voor- en achtertuinen
 • aanbrengen hekwerken incl. inplanten Hedera Hibernica
 • aanbrengen privacy schermen en houten afscheiding bij woningen
 • aanleg beplanting volgens oude situatie
 • terug plaatsen tuinhuisjes incl. ondervloer

Van Raaijen Infra - Hemubo - Bierens de Haan buurt Amsterdam (2)

Gemeente Amstelveen

Project: aanpassingen bushaltes en aansluitingen van Sïnai en Ziekenhuis Amstelland
Opdrachtgever: B&W Gemeente Amstelveen
Werkzaamheden: o.a. asfalteren, belijnen, herstraten en aanbrengen geleidtegels

Herinrichting Zaandammerplein, Amsterdam

Project: herinrichting buitenring Zaandammerplein
Opdrachtgever: B&W Gemeente Amsterdam
Werkzaamheden o.a.:

 • grond- en verhardingswerkzaamheden
 • plaatsen kolken
 • verwijderen en aanbrengen straatmeubilair
 • aanplant bomen

 

 

Van Raaijen Infra - Gemeente Amsterdam - herinrichting Zaandammerplein

Facelift historische binnenstad Muiden

Project: grond-, riool- en straatwerk Herengracht en Kazernestraat
Opdrachtgever: B&W Gemeente Muiden

Van Raaijen Infra - Muiden historische binnenstad

Duurzame en veilige herinrichting openbare ruimte

Project: duurzame en veilige herinrichting Stationsweg, Herengracht en gedeelte Papelaan
Opdrachtgever: B&W Gemeente Weesp

Ruim 8800 m² openbare ruimte is duurzaam veilig heringericht en er is een gescheiden rioolstelstel aangebracht (afkoppelen hemelwater).

Van Raaijen Infra - Weesp binnenstad (8)

Inrichting terrein brandweerkazerne

Project: grond-, riool- en verhardingswerkzaamheden incl. vloeistofdichte wasplaats
Locatie: Brandweerkazerne Aetsveldselaan in Weesp +  ontsluitingsweg  N236

Van Raaijen Infra - brandweerkazerne - Weesp - terreininrichting

Diverse projecten Prorail

Project: Herprofilering perron Station Sloterdijk Amsterdam.
Werkzaamheden: Uitvoeren van civiel technische werkzaamheden o.a.:

 • station Almere Centraal, -Buiten, -Muziekwijk, -Strand
 • station Amersfoort Schothorst
 • station Barneveld (saneren plantvakken)
 • station Putten (hekwerken)
 • station Soest Zuid (perrontrappen)
 • station Nijmegen-Heijendaal (vervangen traptreden)
 • station Rheden (plaatsen L-elementen)

8-stations

Herinrichting Singelstraat en Dwarsstraat, Muiden

Project: na rioleringswerkzaamheden en optimale inklink grond aanbrengen definitieve verharding/inrichting
Opdrachtgever: B&W Gemeente Muiden

Het werk is zonder opleverpunten opgeleverd.

Van Raaijen Infra - Gemeente Muiden - herinrichting Singelstraat en Dwarsstraat _MG_0072

Aanleg en beplanting entree politiebureau

Project: aanleg en beplanting entree
Opdrachtgever: Politie Flevoland

Van Raaijen Infra - Politie Flevoland bureau Baljuwstraat (3)