Projecten in uitvoering

Actuele projecten

Van Raaijen Infra heeft momenteel diverse projecten onder handen. Projecten die van aanvang tot oplevering met zorg worden begeleid. Ze zijn te volgen op deze site om zo ook de omwonenden op de hoogte te houden.

telefoon: 036 54 703 69 e-mail: info@vanraaijeninfra.nl

Herinrichting en uitbreiding parkeerterrein McDonald’s

Opdrachtgever: McDonald’s Zwolle-Noord
Locatie: Zwolle
Gereed: juli 2018
Werkzaamheden: herinrichten en uitbreiden van parkeerterrein

 • snoeien bomen (uitvoeren quickscan t.b.v. flora en faunawet)
 • vervangen terrasmeubilair
 • herinrichting en uitbreiding parkeerterrein
 • vernieuwen geluidswal

MC 2 na MC 1 na

Ontgraven en afvoeren 25.000m³ zand

Opdrachtgever: BM Van Houwelingen BV
Locatie: Lidl, Huizen
Duur van het project: april 2018 – maart 2019
Werkzaamheden: ontgraven bouwput en inrichten buitengebied

 • ontgraven bouwput ondergrondse parkeergarage
 • voegwerkzaamheden
 • algemeen grondwerk
 • aanleg riolering HWA, DWA en terreinriolering met infiltratiesysteem
 • aanleg terreinverharding: asfalt en gebakken bestratingsmaterialen
 • straatmeubilair (o.a. zitelementen, afvalbakken, afzetpalen etc.)
 • groenvoorziening (o.a. beplanting, bloembakken en kunstgras)

LIDL na

Herinrichting parkeerterrein

Opdrachtgever: B&W Gemeente Amstelveen
Locatie: Aalsmeer
Duur van het project: september 2018 – januari 2019
Werkzaamheden: herinrichten van parkeerterrein Dreef

 • verwijderen verhardingen (asfalt en elementenverharding)
 • dempen watergang
 • verrichten cultuurtechnische werkzaamheden
 • uitvoeren van rioleringswerkzaamheden
 • uitvoeren van bestratingswerkzaamheden
 • uitvoeren van asfaltwerkzaamheden
 • aanbrengen beschoeiingen
 • aanbrengen drainage
 • aanbrengen terreinmeubilair
 • realisatie fiets- en voetgangersbrug

Upgraden parkeerterrein

Opdrachtgever: Ballast Nedam Parking BV
Locatie: Amsterdam Slotervaart
Gereed: november 2018
Werkzaamheden: uitbreiden en upgraden van parkeerterrein P3

 • opbreek-,grond-, riool-, en straatwerk

Ballast Nedam Parking Na

Reconstructie Bovenkerkerkade Amstelveen

Opdrachtgever: B&W Gemeente Amstelveen
Locatie: Amstelveen
Duur van het project: april 2018 – oktober 2018
Werkzaamheden: gefaseerd reconstrueren Bovenkerkerkade

 • Verwijderen asfalstverharding en fundering
 • uitvoeren grond-, riool- en straatwerk

BKK 1 na (2) BKK 1 na (1)

Bloom IV

Opdrachtgever: Hemubo Bouw bv
Locatie: Amsterdam
Werkzaamheden: inrichten bouwplaats en verrichten grondwerk

web_Van Raaijen Infra - project Bloom IV oude situatieBLOOM na

HERINRICHTING PARKEERTERREIN

Opdrachtgever: Leisure Fund West
Locatie: Hoofddorp
Start van het project:  november 2017
Werkzaamheden: herinrichten van het parkeerterrein

Polaris 1Polaris 2

Herinrichting Schoener-Zuid e.o.

Opdrachtgever: B&W Gemeente Amstelveen
Locatie: Amstelveen
Duur van het project: juni 2017 – mei 2018
Werkzaamheden: gefaseerd uitvoeren van groot onderhoud

 • verhardingen openbare ruimte
 • vervangen van huis- en kolkaansluitingen
 • beplanting
 • straatmeubilair

speelhut

HERINRICHTING TERREIN ROND DE ENGELANDTOREN

Opdrachtgever: Hemubo Bouw bv
Locatie: Haarlem
Start van het project: november 2017
Werkzaamheden: gefaseerd herinrichten van terrein rondom flatgebouw

 • grondwerk
 • verharding
 • beplanting
 • verlichting
 • straatmeubilair

Engelandtoren na

HERINRICHTINING ATRIUM EN ENTREEGEBIED

Opdrachtgever: Nieuwstate BV
Locatie: Amsterdam
Start van het project: januari 2018
Werkzaamheden: herinrichten van atrium en entreegebied

 • herbestraten
 • voegwerkzaamheden

Nieuwstate

RECONSTRUCTIE STATIONSPLEIN

Opdrachtgever: B&W Gemeente Weesp
Locatie: Weesp
Duur van het project: januari 2018 – juli 2018
Werkzaamheden: gefaseerd reconstrueren van het stationsplein

 • verhardingen openbare ruimte
 • straatmeubilair
 • beplanting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: www.weespernieuws.nl

Weesp stationsplein onthulling stationsplein na