Projecten in uitvoering

Actuele projecten

Van Raaijen Infra heeft momenteel diverse projecten onder handen. Projecten die van aanvang tot oplevering met zorg worden begeleid. Ze zijn te volgen op deze site om zo ook de omwonenden op de hoogte te houden.

Parkeergarage Dierenpark Amersfoort

Opdrachtgever: Ballast Nedam
Locatie: Dierenpark Amersfoort
Werkzaamheden: inrichten parkeergarage Dierenpark Amersfoort

 • grondwerk t.b.v. bouwvoorzieningen
 • uitvoeren grond-, riool- en straatwerk
 • aanbrengen parkeer elementen

DCIM/102MEDIA/DJI_0496.JPGDierenpark 1

Terreininrichting Ibis Styles Hotel Almere

Opdrachtgever: Zabu Vastgoed BV
Locatie: Almere
Werkzaamheden: herinrichting en uitbreiding buitenterrein Ibis Styles Almere

 • grondwerk
 • rioolwerkzaamheden
 • straatwerkzaamheden

Ibis B

Aanleg binnentuin Merkelbach Amsterdam

Opdrachtgever: Hemubo Bouw bv i.o.v. Woningcorporatie Ymere
Locatie: Amsterdam
Werkzaamheden: opbreken bouwplaats en aanleggen binnentuin

 • verwijderen betonplaten
 • ontgraven en afvoeren zand
 • grondwerk voor beplanting en grondverbetering
 • fundering voor asfalt
 • aanleg asfaltpaden met Grindpave deklaag (zandkleurig)
 • bestraten van terrassen
 • inplanten 21 bomen
 • inplanten hagen en vaste planten
 • planten bloembollen
 • plaatsen van straatmeubilair
 • onderhouden van binnentuin

Totale terreininrichting Lidl

Opdrachtgever: BM Van Houwelingen BV
Locatie: Lidl, Huizen
Werkzaamheden: totale terreininrichting Lidl

 • ontgraven bouwput ondergrondse parkeergarage
 • voegwerkzaamheden
 • algemeen grondwerk
 • aanleg riolering HWA, DWA en terreinriolering met infiltratiesysteem
 • aanleg terreinverharding: asfalt en gebakken bestratingsmaterialen
 • straatmeubilair (o.a. zitelementen, afvalbakken, afzetpalen etc.)
 • groenvoorziening (beplanting en bloembakken)
 • onderhouden van groenvoorzieningen

Lidl 1B Lidl 2B, kenteken

Herinrichting parkeerterrein

Opdrachtgever: B&W Gemeente Amstelveen
Locatie: Aalsmeer
Werkzaamheden: herinrichten van parkeerterrein Dreef

 • verwijderen verhardingen (asfalt en elementenverharding)
 • dempen watergang
 • verrichten cultuurtechnische werkzaamheden
 • uitvoeren van (hoofd)rioleringswerkzaamheden
 • uitvoeren van bestratingswerkzaamheden
 • uitvoeren van asfaltwerkzaamheden
 • aanbrengen beschoeiingen
 • aanbrengen drainage
 • aanbrengen terreinmeubilair
 • aanplanten groenvoorzieningen

Dreef

Terreininrichting bedrijventerrein Hoofddorp

Opdrachtgever: Leisure Fund West II
Locatie: Polarisavenue Hoofddorp
Werkzaamheden: herinrichting buitenterrein en Aziatische tuin bij restaurant MASAMI

 • gefaseerd herinrichten van het parkeerterrein
 • ontwerp en aanleg restaurant tuin

Polaris Avenue 2B, Polaris Avenue 1B

Gefaseerd herinrichten Vogelweide

Opdrachtgever: B&W Gemeente Diemen
Locatie: Kolgans, Fuut, Rietzangerweg en Tureluurweg te Diemen.
Werkzaamheden: Gefaseerd herinrichten woonwijk Vogelweide

 • verwijderen groenvoorzieningen
 • grondwerk
 • riool- en drainagewerkzaamheden
 • plaatsen ondergrondse containers
 • aanbrengen elementenverharding
 • treffen van verkeersmaatregelen

Vogelweide B (1) Vogelweide B (2)

Reconstructie Bovenkerkerkade Amstelveen

Opdrachtgever: B&W Gemeente Amstelveen
Locatie: Amstelveen
Status: opgeleverd
Werkzaamheden: gefaseerd reconstrueren Bovenkerkerkade

 • verwijderen asfalstverharding en fundering
 • uitvoeren grond-, riool- en straatwerk
 • aanplant groenvoorzieningen

Bovenkerkerkade-naBKK 1 na (1)

Gefaseerd vernieuwen van 386 erfafscheidingen

Opdrachtgever: Hemubo Bouw bv i.o.v. Woningcorporatie Centrada
Locatie: woonwijk Jol, Lelystad
Duur van het project: juni 2018 – september 2019
Werkzaamheden: gefaseerd vernieuwen van 386 erfafscheidingen

 • aanplanten van hagen in voortuinen
 • aanleg hout-beton schuttingen achterzijde
 • herstellen van voortuinen

Jol (1)-na Jol (2)-na