Beleid CO2

In 2014 heeft Van Raaijen Infra het CO2-bewust certificaat op niveau drie van de CO2-Prestatieladder behaald. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering maar zeker ook bij de uitvoering van uw projecten.

Bij Van Raaijen Infra is duurzaamheid geen woord maar een diepgewortelde beleving.

Beleidsverklaring CO2

Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door de Van Raaijen Groep gevoerde milieubeleid. De Van Raaijen Groep zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van alle werkzaamheden en projecten. Dit wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuvriendelijke noviteiten en innovaties binnen ons bedrijf te implementeren. De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Wij zetten ons in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij onze leveranciers te verminderen. Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is de Carbon Footprint opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2 uitstoot van de Van Raaijen Groep. De directie van de Van Raaijen Groep heeft aan de hand van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken. (informatie over de CO2 prestatieladder kunt u vinden op de SKAO)

co2-prestatieladderIn onderstaande documenten leest u hoe wij invulling geven aan deze beleidsverklaring.
3.A.1 Carbon Footprint medio 2021
3.A.1. Carbon Footprint 2020
3.A.1 Carbon Footprint medio 2020
3.A.1 Carbon Footprint 2019
3.A.1 Carbon Footprint medio 2019
3.B.1 CO2 Reductiedoelstellingen 2021-6M + voortgang
3.D.1 Keten Initiatieven
Meer weten over hoe de Van Raaijen Groep met de CO2 Prestatieladder omgaat, neem dan contact met ons op. Mevr. M. van Raaijen, telefoon 036-5470369.

Van Raaijen is specialist op alle gebied van infrastructuur. Heeft u specifieke vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Vul het meer informatie formulier in of neem contact met ons op: 036-5470369.